Beginners 1 - 2

BEGINNERS 1  - Nieuw digitaal boek

( 10 lessen van 60 min per week )

Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Algemene onderwerpen (hoofdstukken 0/4):

Persoonlijke informatie uitwisselen, intenties en plannen formuleren, identificeren en beschrijven, inlichtingen vragen, dagelijkse activiteiten bespreken, belangrijkste informatie uit brochures halen, eenvoudige briefjes en berichten schrijven, in grote lijnen een gesprek volgen.


BEGINNERS 2 - Nieuw digitaal boek

( 10 lessen van 60 min per week)

Algemene onderwerpen (hoofdstukken 5/9) : 

Zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen die verband houden met de eigen leefwereld - studie -werksfeer, aanwijzingen begrijpen, specifieke informatie vinden in korte eenvoudige teksten, communiceren over alledaagse kwesties, eenvoudige berichten en boodschappen doorgeven of aannemen, aanwijzingen begrijpen over de werking, praten over kwaliteiten en gebreken, ervaringen formuleren (verleden tijd).


Beginners 1 & 2 leiden naar niveau A1 van het Eurpees referentiekader