Vergevorderd 1 & 2

Vergevorderd 1

( 11 lessen van 90 min per week )

Algemene onderwerpen (hoofdstukken 1/3): 

De cursussen richten zich op het versterken van de spreekvaardigheid. Nieuws vertellen, jouw mening geven en beargumenteren, verschillende opties evalueren, voorspellingen doen.  


Vergevorderd 2

( 11 lessen van 90 min per week )

Algemene onderwerpen (hoofdstukken 4/6):

Akkoord of niet akkoord aangeven, advies geven, denkbeeldige situaties oproepen, mening geven over gedrag, uitdrukken van oorzaak en gevolg, beschrijven van steden, uitdrukken van negatieve, positieve en neutrale gevoelens, voorwaarden scheppen en eisen stellen.


Vergevorderd 1 & 2 leiden naar niveau B2-1 van het Europees referentiekader